Tjenester

Ved samtaler med kunde, blir vi enige om tjenestens omfang, og rutiner etableres. Kunden kommer med sine behov og ønsker, og vi tilrettelegger slik at alt skjer innenfor gjeldende regler og praksis.

Som verktøy bruker vi følgende programvare:

 • Visma Business Byrå (regnskap, fakturering)
 • Visma Reporting
 • Visma Approval
 • Visma Webreporting
 • Huldt & Lillevik Lønn 5 (lønn)
 • Maestro Årsoppgjør

Regnskap

Vi utfører regnskapstjenester for de fleste typer virksomheter, uavhengig av organisasjonsform og bransje.

 • Bilagsbehandling
 • Kontrollarbeid, avstemminger
 • Rapportering
 • Årsavslutning m/ ligning og off.regnskap
 • Budsjettering

Fakturering

Vi bistår med fakturering og oppfølging på bakgrunn av fakturaunderlag. Fakturaene blir da automatisk lagt inn i bedriftens regnskap.

 • Skriving og utsending av faktura
 • Purringer
 • Utsendelse til inkasso
 • Renteberegning
 • Kredittopplysning og faktainfo om kunder

EHF faktura: Vi har løsninger for Elektronisk faktura mottak/utsendelse. Vi tilbyr også Visma approval som gir muligheten for godkjenning av faktura på nettbrett og mobil.

Lønn

Som et ledd i det løpende regnskapsoppdraget, bistår vi innenfor lønn. Vi kan også levere dette som en selvstendig tjeneste til de som ønsker dette.

 • Lønnsberegning
 • Utbetalinger
 • Utsending lønnslipper via mail eller på papir
 • Sykemeldinger til trygdekontor
 • Fraværsstatistikk
 • Beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift terminvis
 • Årsoppgjør lønn (lønns- og trekkoppgaver)
 • Inn- og utmeldinger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
 • Ajourhold av OTP-ordning
 • Avstemminger

Skanning

En papirløs hverdag!

Vi tilbyr nå skanning av bilag til alle våre kunder. Dette forenkler både din og vår hverdag.

Gjennom oppkobling mot vår server kan du enkelt skanne bilagene dine selv. Bilagene lagres da på vår server og kan hentes frem på skjerm når og hvor som helst. Tiden man bruker på administrasjon av bilag reduseres betraktelig. Vi kan også skanne bilagene for deg. Du leverer da bilagene dine slik som du da har vært vant det fra tidligere, og vi skanner og behandler dem.

Slik kan det fungere:

Din bedrift mottar en faktura i posten.

 • Du skanner denne og den sendes elektronisk til Økonomisenteret AS.
 • Vi behandler denne faktura etter dine ønsker - bokføring og evt. betaling.
 • Den fakturaen du skannet ligger nå på vår server og du kan hente den frem når og hvor du måtte ønske.


Skanning av bilag gir flere fordeler.

 • Kostnadsbesparende
 • Gir god oversikt
 • Alltid oppdatert
 • Enkel bilagsbehandling

Vi minner om at oppbevaringsplikten på originale bilag reduseres fra 10 år til 0 år når bilagene er elektronisk lagret. Når bilagene er skannet opphører altså oppbevaringsplikten for orginalbilagene.